Personal Profile

Country: Iran

City: Tehran

گروه نواندیشان خُبره مشاور در سال 1385 با همکاری تیمی از کارشناسان و متخصصین مجرب با هدف ارائۀ خدماتی متمایز در زمینه مشاوره های مالی، مالیاتی، مدیریتی، آموزشی و طراحی سیستم تشکیل گردید. پس از 4 سال تلاش مداوم و رضایت و استقبال کارفرمایان از خدمات ارائه شده، مؤسسه نواندیشان خُبره مشاور پارسه در تاریخ 25/1/1389 در اداره ثبت شرکتهای تهران، تحت شماره 25527 به ثبت رسید.

اهداف مؤسسه ، عبارتند از :

 • حسابرسی داخلی و اصلاح حسابها.
 • مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مالی و بهای تمام شده و اتوماسیون اداری و نرم افزارهای حسابداری.
 • حسابرسی مالی و مالیاتی توسط حسابرس مستقل
 • تهیه صورتهای مالی مطابق با استانداردهای سازمان حسابرسی.
 • صدور اسناد حسابداری، تحریر دفاتر قانونی، و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و شرکت در جلسات دفاع مالیاتی.
 • آموزش و به روزرسانی اطلاعات پرسنل و سازمان در خصوص آخرین تغییرات قوانین.
 • مشاوره مالی در خصوص اجرای طرحهای اقتصادی و راهنمایی در این خصوص.
 • مشاوره و مراجعه به بانکها و موسسات مالی جهت اخذ تسهیلات بانکی.
 • مشاوره و ارائه خدمات مالیات بر ارزش افزوده.
 • مشاوره جهت ثبت شرکت و تشکیل پرونده دارایی و اخذ کارت بازرگانی
 • مشاوره جهت حسابرسی تامین اجتماعی

Please login to schedule a meeting